Frank Tichelman biljartkampioen Littenseradiel

Wommels -  Frank Tichelman uit Kûbaard heeft zaterdag in It Reade Hynder in Wommels de 32ste editie van het Open Littenseradiel biljarttoernooi gewonnen. Aan het toernooi deden 82 biljarters mee.

Tichelman bleef in zijn poule Luutzen Nadema uit Bolsward én zijn zoon Johannes voor. De 253 gespeelde partijen leverden in 10.894 beurten 18.341 caramboles op. Dit is gemiddeld 1,684 per beurt en betekent dat het toernooirecord van 1,69 net niet verbeterd werd. De volledige uitslag: Winnaarsronde A-klasse: 1. Frank Tichelman, Kûbaard (algemeen kampioen); 2. Lutzen Nadema, Boalsert; 3. Johannes Tichelman, Grins. B-Klasse: 1. Jurjen Rodenhuis, Weidum; 2. Douwe Keuning, Wiuwert; 3. Ruurd Rispens, Wjelsryp. C-Klasse: 1. Jan de Jager, Sint Jabik; 2. Pier Eringa, Burchwert; 3. Martin van der Schaaf, Witmarsum. D-Klasse: 1. Gerlof Ykema, Wommels; 2. Piet de Vries, Winsum; 3. Piet van der Hoff, Boalsert. E-Klasse: 1. Michiel de Jong, Witmarsum; 2. Jouke Punter, Wommels; 3. Erik Booms, Hidaard. Verliezersronde A-Klasse: 1. Erik Lourens, Wjelsryp; 2. Bouke Hofstra, Poppenwier; 3. Gerrit Binnema, Wommels. B-Klasse: 1. Anne Piet Tolsma, Mantgum; 2. Michiel Hiemstra, Wommels; 3. Lieuwe Eringa, Burchwert. C-Klasse: 1.Piet Boersma, Easterwierrum; 2. Jelke Rodenhuis, Boksum; 3. Geert Koopmans, Oudega. D-Klasse: 1. Tjebbe Zeinstra, Witmarsum; 2. Rienk Punter, Wommels; 3. Elvir Hadzic, Winsum. E-Klasse: 1. Tjerk Wiersma, Wommels; 2. Elina Zeinstra, Wommels; 3. Bokke Eekerk, Easterwierrum. Hoogste series. A-Klasse: Frank Tichelman, Kûbaard met 53 caramboles; B-Klasse: Henny van Dijk, Bolsward (16); C-Klasse: Sietse Akkerman, Wommels (18); D-Klasse: Piet de Vries, Winsum (9); E-Klasse: Michiel de Jong, Witmarsum (9).