Oproep nieuwe collectanten hersenstichting

Bolsward - De Hersenstichting zoekt voor de collecte in de week van 2 tot en met februari nog collectanten in de wijken Altenburg en Fûgelkrite in Bolsward.  Belangstelling mail naar collecte@hersenstichting.nl of bel met 070-3604816