Friezen helpen bij terugkeer naar arbeidsmarkt

Bolsward - De arbeidsmarktregio Fryslân en de provincie Fryslân gaan met een coördinatiepunt ‘Social Return’ mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleiden naar werk.

Social Return is het opnemen van sociale voorwaarden in inkoop- en aanbestedingstrajecten. In Fryslân wordt Social Return met name al toegepast bij infra- en bouwprojecten. Met een provinciaal coördinatiepunt willen de arbeidsregio en de provincie de inzet van Social Return meer structureren.   Centraal punt Uit een evaluatie met werkgevers, gemeenten en de provincie Fryslân blijkt dat bij aanbestedingen plaatsing van Social Return kandidaten vaak niet efficiënt verloopt. Zo zijn werkgevers afhankelijk van opdrachten die soms ad hoc aanbesteed worden en kortere doorlooptijd hebben. Vaak is de tijd om een geschikte kandidaat te vinden en de passende begeleiding te bieden te kort. Daarom ontstond de behoefte van alle betrokken partijen tot het vormen van een centraal punt. Vanuit het punt wordt vraag en aanbod gecoördineerd. Met het coördinatiepunt krijgen kandidaten de kans om een langere periode bij verschillende projecten werkervaring op te doen. Vanuit de werkplek kunnen zij zo relevante vaardigheden onder de knie krijgen. De komende tijd wordt het coördinatiepunt opgezet en ondergebracht bij de arbeidsmarktregio.   Arbeidsmarktregio De arbeidsmarktregio Friesland bestaat uit 24 gemeenten, 3 sociale werkvoorzieningen en UWV. Voor de eerste twee jaar neemt de provincie samen met de arbeidsmarktregio deel aan de oprichting van het coördinatiepunt. De provincie verstrekt voor deze twee jaar een subsidie van € 70.250 per jaar aan de arbeidsmarktregio. De gemeente Leeuwarden dekt de andere helft van de kosten. De totale kosten per jaar zijn € 140.500. De komende twee jaar wordt een structurele financiering van het coördinatiepunt opgezet.   Opdrachten “Het coördinatiepunt bespaart tijd en kosten en kan goed in beeld brengen wat de opdrachten opleveren”, legt gedeputeerde Sietske Poepjes uit. “Op deze manier verzamelt het coördinatiepunt veel kennis die voor betrokken partijen zeer waardevol kan zijn. Zowel de mensen die graag weer aan de slag willen als de opdrachtgevers zijn hier enorm mee geholpen.”