Nieuwe tractor voor mfc It Fliet Witmarsum

Witmarsum - De vrijwilligers van mfc It Fliet in Witmarsum beschikken sinds kort over een nieuwe tractor. Met dank aan een gift van 7000 euro van de Stichting tot Nut en andere sympathisanten en sponsoren kon de tractor en ander onderhoudsmateriaal aangeschaft worden.

It Fliet wordt bevolkt door de voetbal- en kaatsvereniging, de atletiekgroep, de beide basisscholen en het is de plek voor de dorpsfeesten en Koningsspelen. It Fliet is bezig om samen met de gemeente een kunstgrasveld en uitbreiding van het parkeerterrein te realiseren Op de foto van links naar rechts de vrijwilligers Oeds Broersma, Henk Bergsma, Piet Brouwer en Jan de Jong.