Bolswarder zangers in Kerstspecial op Nederland 2

BOLSWARD -  Ankie Soolsma (sopraan) en Sjors Visser (bas), beiden lid van het R.K. koor Joachim in Bolsward zijn geselecteerd voor UitveRKKoren. Ze namen deel aan een programma in mei, waarbij gezongen werd in de Friezenkerk en de Sint Pieter. In het najaar nam het koor kerstliederen op die dinsdag 24 december om 16.30 uur wordt uitgezonden op Nederland 2 in de Kerstspecial Katholiek Nederland.