Zes brandweerlieden Littenseradiel onderscheiden

WOMMELS - Zes brandweermannen van de vrijwillige brandweer Littenseradiel hebben dinsdagavond een koninklijk lintje ontvangen omdat ze meer dan twintig jaar bij de brandweer dienen.

De onderscheiden mannen zijn Jan Bottema uit Mantgum, Peter de Bruin uit Mantgum, Gosse Mark van der Ende uit Britswert, Pier Fopma uit Mantgum, Siebren Fopma uit Wommels en Tamme Metzlar uit Wommels.