Studio Arsis ook voor koren en instrumentalisten

Bolsward - HINDELOOPEN - Studio Arsis, de zangpraktijk van Wiebe Buis en Dini Buis-Santing uit Hindeloopen,  wordt vanaf 2014 uitgebreid met cursussen en projecten voor koren en instrumentalisten.

HINDELOOPEN - Studio Arsis, de zangpraktijk van Wiebe Buis en Dini Buis-Santing uit Hindeloopen,  wordt vanaf 2014 uitgebreid met cursussen en projecten voor koren en instrumentalisten. Tot op heden werd er voornamelijk individueel zangles gegeven. Jaarlijks mondde dat uit in een gezamenlijke leerlingenpresentatie. Ook al blijft individueel zangles de kernactiviteit , vanaf januari kunnen ook koren bij Studio Arsis terecht. Onder de noemer  'Vocale ondersteuning koorzang' heeft Dini twee korte, doelgerichte cursussen ontwikkeld voor zowel  koorleden als dirigenten. De cursus voor de koorleden wordt voorafgegaan door een introductieles. Ieder koor kan dan daarna besluiten al dan niet te starten met zo'n cursus van 4 lessen per stemgroep. Verder is het nu ook mogelijk om vanuit Studio Arsis een heel specifieke training in Estill Voice Training (EVT) te volgen. EVT is een wetenschappelijk onderbouwd trainingssysteem uit Amerika dat inmiddels heeft bewezen een zeer zinnige bijdrage te kunnen leveren aan de zangpedagogiek. Meer informatie is te vinden op www.studioarsis.nl