Geld voor restauratie kerk Hieslum en Lollum

BOLSWARD - De provincie Fryslân investeert 3,7 miljoen euro in het opknappen van 69 monumenten in de provincie.

Onder de aangewezen monumenten voor restauratie met een herbestemming zijn de gereformeerde kerk in Lollum en de kerk van Hieslum.

Er zijn voor de subsidieregeling in totaal 80 aanvragen ingediend die aan de criteria voldoen. Hierdoor kunnen 69 monumenten en 2 bouwhistorische onderzoeken subsidie krijgen. De subsidie levert ongeveer 180 manjaren werk op en er worden 25 leerlingbouwplaatsen gecreëerd. Ook in 2014 en 2015 komt er voor monumenten weer extra geld beschikbaar. De volledige lijst is te vinden op http://www.fryslan.nl/3486/monumentenzorg/ fotobij: Het interieur van de kerk van Hieslum