Serious Request | Workum gaat voor volle melkbus op de Merk

Workum - Een levende kerststal, een live verbinding met het Glazen Huis in Leeuwarden en tal van muzikale optredens: de euro's moeten zaterdag en zondagochtend rollen op de Merk voor Serious Request.

Slechts één voorwerp staat deze dag centraal. De melkbus, die vlakbij de kerststal met haar schapen, herders en een ezel staat, moet zo vol mogelijk raken. Promotie Workum heeft daarom veel acties op touw gezet. Zo kan er rondje met een ezel en wagen gereden worden, zijn er muzikale optredens en gaat een groep basisschoolkinderen koekjes bakken en verkopen. "Maar andere spontane acties zijn natuurlijk ook nog steeds welkom", laat de organisatie weten.

Sloeproeiers

Terwijl de kindernevendienst zondagochtend de kerststal bezoekt en kerkgangers na afloop koffie en warme chocolademelk kunnen kopen voor het goede doel, wordt ook een groep sloeproeiers onthaald. Zij roeien de Elfstedentocht en halen tussen 9:30 uur en 12:00 uur hun stempel op in Workum. Zondagmiddag rond 12 uur wordt de opbrengst geteld en gaat het totale bedrag naar Leeuwarden.