Molenstichting Súdwest-Fryslân bestaat 40 jaar

GREONTERP -  Op de traditionele eindejaarsbijeenkomst, afgelopen zaterdag, van de vrijwillige molenaars en het bestuur van de stichting, waarbij voor deze gelegenheid ook  oud-bestuurders uitgenodigd waren, werd uitgebreid stilgestaan bij het 40-jarig bestaan.

Opgericht op 29 november 1973 onder de naam Workumer Molenstichting, werd in 1975 begonnen met de restauratie van de poldermolen de Snip aan de Heidenskipsterdyk in It Heidenskip, in de jaren daarna gevolgd door nog zes andere projecten met als tot nu toe laatste: de volledige restauratie van de spinnekopmolen in Nijhuizum in 2008. De naam van de stichting is in de loop der jaren aangepast aan de gemeente waarin zij werkzaam was en is nu Molenstichting Súdwest-Fryslân, waarmee zij impliciet haar werkgebied sterk heeft uitgebreid. Een voorbeeld hiervan is de organisatie van de jaarlijkse “Moledei  Súdwest-Fryslân”, waaraan behalve de acht molens van de stichting, ook tal van andere klassieke windmolens in de gemeente deelnemen. De molens in stand houden -lees: onderhouden- is één, ze ook letterlijk draaiende houden is enkel mogelijk met goed opgeleide molenaars en ook hierin is de stichting actief. Verheugend is het om te zien dat er grote belangstelling is voor de opleiding tot vrijwillig molenaar en in zijn slotwoord oordeelde de voorzitter van de stichting, Hans Boekhoven, dan ook dat de toekomst voor het beheer van dit deel van ons culturele erfgoed er perspectief vol uitziet.