Ingezonden: Busstation Bolsward West

Bolsward - Over ingezonden stukken kan niet worden gecorrespondeerd. Anonieme inzendingen worden niet in behandeling genomen. De redactie behoudt zich te allen tijde het recht voor de stukken in te korten en houdt zich niet verantwoordelijk voor de inhoud.

  Een prima presentatie van de plannen voor het nieuwe busstation vorige week.  Geen chaotische inspraakronde en ook geen doorzichtig  sturende workshop of iets dergelijks. De gemeente SWF had gekozen voor een inloop/info avond. Klantvriendelijke ambtenaren lieten aan de hand van kaarten  en een hele serie computer tekeningen vanuit diverse invalshoeken zien wat de bedoeling is. Niet duur, wel  helder en effectief. Niet alleen de presentatie maar ook  de plannen lijken goed. Een ruim perron en fraaie abri’s, een eenheid vormend met de fietsenstalling, alsmede groenvoorziening in de vorm van bomen en lagere beplanting spreken aan. Het geheel is niet overdreven en ook niet sober maar wat er tussenin. Het ziet er beheerst en daardoor chique uit en de inrichting levert ruimtelijk kwaliteit. De kwaliteit van openbaar vervoer gaat er wél op achteruit, echter doordat de lijnen 98/99 en 92 de binnenstad blijven bedienen en er een koppeling blijft van lijn 92 met 44 valt de schade mee. Wat mij betreft kan het licht op groen , althans met een verkeerstechnische aanpassing bij de stoplichten. Straks zijn er, buiten al het andere verkeer,  namelijk zo’n  550 busbewegingen per etmaal op het zuidelijk deel van de Twibaksdyk te zien. Met alleen een fietsbrug ben je er dan niet. Die lange brug vraagt overigens wel om een dekkende kleur. Een lichte tint, zoals op tekening, leidt tot een te grote impact op de omgeving. Donkertoon is passender.   Obe van der Meer, Bolsward