Ambulancepost Bolsward blijft

BOLSWARD - De ambulancepost in Bolsward blijft definitief aan de Twibaksdyk in de stad.

Dit maakte het RAV Fryslân (ambulancezorg) bekend in een persbericht. De noodzaak blijkt uit het onderzoek naar spreiding en beschikbaarheid van ambulances in de provincie.  Op basis hiervan is besloten om in Fryslân met meer ambulanceposten te komen in Joure, Grou, Franeker en Oudehorne. Op die manier kan in de toekomst de landelijk gestelde 95%-norm bij spoedritten worden gehaald. Dat betekent dat bij oproepen de ambulance binnen 15 minuten ter plaatse is. Voor het uitvoeren van de plannen heeft het rijk geld beschikbaar gesteld. De verwachting is dat de eerste nieuwe post in Joure begin volgend jaar geopend wordt. De uitbreiding is ook goed voor de werkgelegenheid. Ze levert 22 nieuwe formatieplaatsen op voor verpleegkundigen en chauffeurs.