Een eilandbezoek vol met verrassingen

MAKKUM - It Fryske Gea houdt woensdag een wandelexcursie op het eiland de Makkumernoardwaard.

 De wandeling begint om 13.00 uur en duurt ongeveer twee uren. Laarzen en een verrekijker worden aangeraden.Uitgestrekte rietvelden, schelpenbanken, schraalgrasland en wilgenbos zijn hier aanwezig. Opgave voor de excursie kan tot dinsdag 17 december via het kantoor van It Fryske Gea, tel. (0512) 381448 of via www.itfryskegea.nl. Deelname is voor leden van It Fryske Gea gratis op vertoon van de ledenpas, niet-leden betalen € 4,- en kinderen tot en met 12 jaar € 2,- per persoon.