Sjoerd Galema nieuwe voorzitter VNO-NCW Friesland

HARTWERD -  Sjoerd Galema uit Hartwerd volgt Durk van Tuinen op als voorzitter van VNO-NCW Friesland.

Van Tuinen, directeur van Frisia Zout BV in Harlingen, is na acht jaar voorzitterschap aan het einde van zijn bestuurstermijn gekomen. “Met Sjoerd Galema als nieuw boegbeeld in Friesland hebben wij een waardig opvolger van Durk van Tuinen gevonden”, aldus directeur Lambert Zwiers. Als oud-gedeputeerde van Fryslân, succesvol agrarisch ondernemer, bestuurslid van zuivelcoöperatie FrieslandCampina en lid van de Raad van Commissarissen van Royal FrieslandCampina N.V. heeft Galema de gezochte zakelijke en politieke ervaring. “Wij zijn er trots op dat een ondernemer en bestuurder van zijn kaliber onze vertegenwoordiger naar het Friese bedrijfsleven wil zijn”, aldus Zwiers. VNO-NCW Noord heeft een grote achterban in Friesland met bijna vijfhonderd leden. De Friese identiteit wordt sterk beleefd, ook binnen het netwerk van VNO-NCW Noord. Zwiers: “Sjoerd Galema belichaamt deze identiteit, maar kijkt tegelijkertijd over de Friese grens heen. Met zijn internationale scope en zijn brede netwerk is hij de ideale man om het belang van onze leden in Friesland optimaal te behartigen.” Galema geeft aan bijzonder vereerd te zijn om deze voorzittersrol in het belang van het brede bedrijfsleven op zich te nemen. “Ik voel mij als een vis in het water in deze netwerkomgeving en zie goede kansen om  het bedrijfsleven en met name de Agro-Food sector goed te verankeren in de Noordelijke Investeringsagenda”, aldus Galema.