Dringend behoefte aan onafhankelijk advies duurzame energie

BOLSWARD - Er is dringend behoefte aan onafhankelijk advies over duurzame energie voor burgers die aan de slag willen met duurzame energie.

Dit was één van de belangrijkste conclusies uit de bijeenkomst over het ‘Uitvoeringsprogramma Duurzame Energie’. Op 17 december kwamen ruim 65 Friezen bij elkaar in het Abe Lenstra Stadion. Gezamenlijk werden plannen gemaakt om een flinke stap te zetten in de Friese provinciale ambitie: onafhankelijk van fossiele brandstoffen in 2050.     Provincie Fryslân heeft het ‘Uitvoeringsprogramma Duurzame Energie’ eind 2013 vastgesteld. De deelnemers waren enthousiast om dit programma uit te werken en ideeën te bedenken waarmee de Friese ambitie kan worden gehaald. Geconstateerd werd dat burgers tegen het woud van energiemaatregelen aanlopen. Daarom is het lastig voor burgers een goede keuze te maken. Een centraal informatiepunt of onafhankelijke energie ambassadeurs is daarom nodig. Daarnaast moeten gemeenten volgens de deelnemers vooral op lokaal niveau blijven werken. Goede ideeën komen vaak van onderaf, dus uit de dorpen en burgers. Provincie en gemeenten bieden ondersteuning door onafhankelijke advies beschikbaar te stellen en initiatieven de ruimte te geven om op te starten. Er zijn voldoende subsidiemogelijkheden, maar de drempels zijn nog te hoog. Investeren in energiebesparingsmaatregelen moet voor ieder burger beschikbaar en eenvoudig zijn. Laagdrempelig en gemak zijn kernwoorden waar hypotheekverstekkers, provincie en gemeenten meer op in moeten zetten. Bijvoorbeeld investeringen in energiebesparingsmaatregelen renteloos financieren en het geld dat de burger bespaart op de energierekening gebruiken voor nieuwe besparingsmaatregelen.   De bijeenkomst over het uitvoeringsprogramma duurzame energie was een initiatief van Duurzaam Fryslân 2040, het Duurzaamheidsplatform Heerenveen en de Provincie Fryslân.