Cursus Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân

OUDEMIRDUM -  De vierde cursus Ambassadeurs Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân start op donderdag 23 januari bij Mar en Klif.

Dit jaar is de cursus uitgebreid met een extra cursusmiddag. Ook bevat de cursus een complete excursiedag door het landschap. De cursus sluit af met een Netwerkmiddag waarbij alle oud-cursisten samenkomen en cursisten de eindopdracht presenteren. Ook bestaat er dit jaar voor het eerst een mogelijkheid om een kleine financiële tegemoetkoming te krijgen voor de  realisatie van het eindproduct. In het Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân zijn unieke combinaties van cultuurhistorische en natuurlijke elementen te vinden. Er zijn terpen, middeleeuwse verkavelingen, waterlopen en meren, bossen en stuwwallen. Zeven van de elf Friese steden liggen in de Zuidwesthoek, waarvan drie aan de prachtige IJsselmeerkust. De merknaam Nationaal Landschap geeft al aan dat Zuidwest Fryslân een bijzonder gebied is. De cursus is voor personen die informatie geven aan de recreant in Zuidwest Fryslân. Bedrijven hebben door de ligging in dit gebied al een band met het landschap en zijn daardoor extra aantrekkelijk voor de gast die de charme en beleving van het landschap zoekt. Tijdens deze leuke cursus doen cursisten veel kennis op van het landschap  en leren zij het landschap als het ware te ‘lezen’. Waarom ziet het landschap er uit zoals het nu is. Hoe is het ontstaan? Wat zijn de kenmerken en natuurwaarden? Wat is de invloed en de wisselwerking van natuur en mens? De cursus zorgt voor verbondenheid en samenwerking, kennisoverdracht en een netwerk. En de cursist profileert zijn bedrijf daarmee met trots als ‘ambassadeur‘ van het landschap.  Meer informatie over deelname staat op www.marenklif.nl en Facebook Ambassadeurs-Nationaal-Landschap-Zuidwest-Friesland. Opgave via email, vóór 5 januari 2014: info@marenklif.nl