Open College Cursus Theologische Vorming Sneek

SNEEK - Dr. E. Keulen uit Heeg geeft dinsdag 7 januari om 20.00 uur een gast les bij de cursus Theologische Vorming in Bogerman aan de Hemdijk 2 in Sneek. 

Het onderwerp dat behandeld wordt is ‘Job en het probleem van het kwaad’. Een groot probleem in de theologie is het zogenaamde ‘probleem van het kwaad’. Hoe kan het dat een alwetende, algoede en volkomen liefdevolle God toch kwaad toelaat in de wereld? Sommigen komen tot de conclusie dat God niet bestaat, omdat Hij het kwaad had voorkomen als Hij had bestaan. Anderen verdedigen het bestaan van God door uit te leggen hoe je de aanwezigheid van kwaad met het bestaan van God kunt verenigen. Nu draait het ook in het Bijbelboek om de ervaring van onheil in het leven van een rechtvaardig mens. De vraag naar God wordt gesteld. Tegelijk biedt dit boek geen volledige verklaring. Tijdens dit college bekijkt dr. Keulen enkele antwoorden uit de theologie. Vervolgens gaat hij in op de vraag wat het Bijbelboek Job in deze kwestie te bieden of te vragen heeft.   Informatie over de cursus kan verkregen worden bij cursusleider dr. J.H. Hamoen, telefoon 0513 551409.