Bruggen bouwen naar meedoen in samenleving

BOLSWARD - Met het project Duomeren krijgen burgers met een lange afstand tot de arbeidsmarkt meer inzicht in hun talenten en weten dit te vertalen naar vrijwilligerswerk.  

Zo worden in eerste instantie 45 burgers, die langdurig werkloos zijn, gekoppeld aan een vrijwillige Bruggenbouwer die hen ondersteunt. Timpaan Welzijn voert dit project in samenwerking met de gemeente Súdwest-Fryslân en De Friese Meren uit. De vrijwillige Bruggenbouwer en de burger trekken als duo een half jaar op.  Tijdens dit half jaar krijgt de burger met ondersteuning van de Bruggenbouwer MEER zicht op zijn kwaliteiten en talenten en weet deze MEER te benutten. Door de vertaling van dit talent naar vrijwilligerswerk, wordt de burger MEER betrokken bij de samenleving. Dit moet er uiteindelijk voor zorgen dat er MEER uitzicht komt op betaald werk.   FOCUS OP TALENT De oorzaak dat een burger een lange afstand tot de arbeidsmarkt heeft is heel divers. Een chronische ziekte of een gebeurtenis in het leven kan hiervan de oorzaak zijn. Deze groep burgers wordt veelal op hun beperking benadert, maar hebben net als iedereen, talenten en kwaliteiten die zeer waardevol zijn voor de samenleving en vrijwilligersorganisaties. Toch blijkt het meedoen in bijvoorbeeld vrijwilligerswerk voor mensen met een beperking in de praktijk niet altijd even makkelijk te zijn. Terwijl zij voor vrijwilligersorganisaties ook een nieuwe bron van vrijwilligers kunnen zijn. Met hun bijzondere kwaliteiten en vaardigheden kunnen ze een verrassende kijk op de organisatie leveren en een extra helpende hand bieden. Een potentiële win-win situatie voor vrijwilliger én organisatie wordt dus nog lang niet altijd benut. Het project wil met behulp van vrijwillige Bruggenbouwers deze twee doelgroepen aan elkaar verbinden. De Bruggenbouwer helpt de potentiële vrijwilliger zijn talent te ontdekken en dit te vertalen naar vrijwilligerswerk. Doordat de Bruggenbouwer en potentiële vrijwilliger eerst gezamenlijk optrekken in het uiteindelijk gekozen vrijwilligerswerk, ondersteunt de Bruggenbouwer ook de vrijwilligersorganisatie om het talent van de vrijwilliger binnen de organisatie te benutten.   Het project DUOMEREN wordt uitgevoerd door Timpaan Welzijn in opdracht van de gemeente Súdwest-Fryslân en de fusiegemeente De Friese Meren. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van            € 23.000 van het Oranje Fonds. Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven met geld, kennis en contacten. Afgelopen jaar besteedde het € 31 miljoen aan organisaties die een betrokken samenleving bevorderen in het Koninkrijk der Nederlanden. Door deze bijdragen ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plaats in de samenleving. Het Oranje Fonds wordt o.a. gesteund door de Nationale Postcode Loterij, De Lotto en door Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn al sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds.