Stadsbelang Bolsward in januari van start

BOLSWARD - Bolsward luidt het nieuwe jaar in met de oprichting van de  Stichting Stadsbelang Bolsward. Voorzitter is Marten Hiemstra. 

Ten opzichte van de gemeente Súdwest Fryslân, andere overheden en bestuurslagen neemt Stadsbelang een eigen, onafhankelijke positie in. De kracht ligt in het draagvlak dat er is onder de Bolswarder bevolking. Verschillende maatschappelijke sectoren (sport, bedrijfsleven, cultuur, evenementen, burgers en wijkverenigingen) hebben een vertegenwoordiger benoemd in het bestuur. Stadsbelang is er voor alle inwoners. Voor Bolsward is de afstand naar het bestuur van de gemeente veel groter geworden door de gemeentelijke fusie. Stadsbelang wordt een belangrijke gesprekspartner voor de gemeente. Stadsbelang Bolsward dient als platform en bindende factor voor de Bolswarder samenleving. “Samen staan we sterk!” is het leidende motto als het gaat over stadsbrede zaken, zoals het zwembad, evenementen als Bolletongersdei en Oliepop. Stadsbelang wil een luisterend oor en actieve belangenbehartiger zijn voor de stad: geen klachtenloket, geen actiegroep en geen politieke partij. In het voorjaar worden er 2 á 3 stadsbijeenkomsten gehouden om te horenwat er leeft en speelt onder de bevolking. De oprichting van Stadsbelang is een initiatief van  Bas Flapper, Anton van der Weide, Harmen Grunstra, Rita Hogendoorn en Ane Norder om het 'bestuurlijke vacuüm' van de stad in te vullen. Het stichtingsbestuur bestaat uit:  Daniël Nauta (Cultuur), Arjen Witteveen (Evenementen), Tjipke Wielsma (wijkverenigingen), Siebren Wielinga (Sport), Douwe Boonstra (Ondernemers) met ondersteuning van Rita Hogendoorn en voorzitter Hiemstra.