Grote deelname bij zaalkaatsen jeugdledenpartij KV Exmorra

Makkum -  Op 10 januari jl. werd voor de jeugdleden van KV Exmorra een onderlinge wedstrijd georganiseerd in de sporthal te Makkum.

Met een hoge deelname was het doorkaatsen geblazen. Op de lijst stonden maar liefst 40 jeugdkaatsers en dat was ook precies wat er in de zaal aan kinderen paste.  Er werd  gekaatst in drie klassen. In de A-klasse kaatsten 8 partuur in een lijst. In de B-klasse kaatsten ook 8 partuur een lijst en in de C-klasse één poule van 4 partuur. Een prachtige lijst van totaal 20 partuur van tweetallen. Om 13.00 starten de eerste wedstrijden in de A-klasse . In de halve finale won partuur Douwe Lycklama à Nijeholt en Nynke Kuiper van Christiaan Stremler en Sigrid Strikwerda  op de stand van 5-3 6-2. In de andere halve finale werd erg spannend gekaatst. Partuur Sietze Zijlstra en Jarno Feenstra wist op 5-5 6-6 te winnen Simme Tolsma en Gerde Lycklama à Nijeholt. Wat een prachtige partij ! In de finale was het partuur Sietze en Jarno uitgekaatst en op de stand van 5-1 6-2 waren de eerste kransen van 2015 voor Douwe en Nynke. In de B-klasse waren 8 partuur. De halve finale ging Niels Steigenga en Marije Kuiper tegen Jurre Reitsma en Yara de Boer. Niels en Marije waren duidelijk sterker en wonnen deze partij met 5-0 6-2. De andere halve finale werd gespeeld tussen Femke Kuiper en Willem Jelle Feenstra tegen Sydo Dijkstra en Felker Elgersma. Ook hier was een hele spannende partij en waren Sydo en Felker toch de sterksten op 5-5-4-6. In de finale waren Niels en Marije na een mooie finale de verdiende winnaars op de stand van 5-3 6-4. In de C-klasse werd gekaatst in één poule van vier partuur.  Het partuur van Aise Salverda en Kjelt Elgersma wisten alle partijen te winnen, behaalden 21 punten en pakten de krans. Voor Kjelt was dat de eerste krans ooit ! De tweede prijs was voor Hedwich Steigenga en Doutsen Feenstra zijn behaalden in drie partijen 17 punten.  Voor Doutsen de eerste kaatsprijs ooit ! A-Klasse winnaarsronde: 1.  Douwe Lycklama à Nijeholt en Nynke Kuiper 2.  Sietse Zijlstra en Jarno Feenstra A-Klasse verliezersronde: 1. Jelmer Dijkstra en Rianna Twijnstra 2. Nienke Zijlstra en Jacco Tolsma B-Klasse winnaarsronde: 1. Niels Steigenga en Marije Kuiper 2. Sydo Dijkstra en Felker Elgersma B-Klasse verliezersronde: 1. Jeljer Abma en Hilde Stremler 2. Ingmar Elgersma en Marit Feenstra C-Klasse: 1. Aise Salverda en Kjelt Elgersma 2. Hedwich Steigega en Doutsen Feenstra