Hoop blijft voor kunstgrasveld Mulier

Witmarsum -   De kans dat sv Mulier binnenkort op een kunstgrasveld voetbalt, schat voorzitter Remko Boonstra niet hoger in dan vijftig procent. ,,Ik bin miskien wat pessimistys, mar der is noch wol hoop.”

  In de commissie Boarger en Mienskip werd woensdagavond de nota kunstgrasvelden in Súdwest-Fryslân besproken. Vorig  jaar werd het plan voor een kunstgrasveld op sportcomplex It Fliete in Witmarsum al afgeschoten door het college. Acties vanuit het dorp van Dorpbelangen, de sportverenigingen en mfc It Fliet richting politiek zorgden dat het kunstgrasveld toch weer op de agenda kwam. ,,By ús klup is der foar de gemeente gjin needsaak, mar it leit yn Witmarsum al wat breder”, legt Boonstra uit. Het veld zou namelijk ook gebruikt moeten worden voor kaatsen, het openluchttheater en als plek voor het dorpsfeest.   Bovendien heeft het dorp al veel geld om een flinke duit bij te dragen aan de voorziening en wil mfc It Fliet de uitvoering zelf ter hand nemen. Van de gemeente wordt nog slechts enkele tienduizenden euro’s gevraagd. Wethouder Durk Stoker prijst die inzet en wil daarom ook zijn best doen, maar heeft de euro’s niet in zijn achterzak. ,,Wy besykje mei it doarp in oplossing te finen”, liet hij in de commissievergadering weten.   Als er dit jaar echter geen duidelijkheid komt over de realisering van een kunstgrasveld dan moeten er in ieder geval spijkers met koppen geslagen worden wat betreft de renovatie van het hoofdveld van de derdeklasser. ,,Dat is oan ûnderhâld ta en der is 150.000 euro foar op side lein”, weet Boonstra. Liever ziet de club en het dorp dat het geld voor onderhoud gestoken wordt in de aanleg van het kunstgrasveld. ,,We moatte no hast witte wêr’t wy oan ta binne. Sa bliuwe wy hinken op twa gedachten, mar it moaist is fansels as it jild foar ûnderhâld stutsen wurdt yn in nij keunstgersfjild.”   Fotobij: Het grasveld van sv Mulier Foto archief Henk Bootsma