Hou Friesland Mooi niet blij met lijnopstelling molens Afsluitdijk

Kornwerderzand -   Hou Friesland Mooi is niet blij met de opstelling van Súdwest-Fryslân die kiest voor 2 rijen met elk 25 turbines van 200 meter hoog langs de Afsluitdijk. 

Hou Friesland Mooi (HFM) is van mening dat dit in strijd is met het vaste uitgangspunt van HFM: eerlijk delen van lusten en lasten, niet alleen tussen de Friese gemeenten, maar ook tussen windondernemers en omwonenden. Met een keuze voor de Afsluitdijk is er geen sprake van spreiding van lusten en lasten: alle nieuwe turbines komen in Súdwest-Fryslân. Enkele dorpen worden daardoor zwaar benadeeld (zo niet onbewoonbaar), er is geen enkele zekerheid dat er geld beschikbaar komt voor compensatie en participatie of dat er binnen Súdwest Fryslân gesaneerd gaat worden. Om al deze redenen, maar ook omdat provincie en gemeente het advies van Fryslân Foar De Wyn naast zich neerleggen, acht HFM zich niet langer gebonden aan dat advies. HFM verzet zich tegen de keuze om windturbines op en langs de Afsluitdijk te plaatsen. Allereerst omdat nabij gelegen dorpen als Makkum, Kornwerderzand en andere dorpen rond de Kop van de Afsluitdijk daardoor harder worden getroffen dan wanneer Windpark Fryslân wordt gerealiseerd. De afstand tot de turbines is veel kleiner en de turbines worden veel hoger. Met een omvang van 316 MW wijken provincie en gemeente ook nog eens beduidend af van de bovengrens van 250 MW zoals door de Tweede Kamer is vastgesteld. Bovendien: doordat FFDW heeft aangetoond dat er alternatieven zijn, is een omvang van 316 MW in strijd met Natura 2000 wetgeving. Als onderdeel van het FFDW compromis was HFM bereid zich neer te leggen bij het opschalen van Windpark Hiddum Houw tot 36 MW. Nu dat compromis van tafel is, herzien wij dat standpunt. Een giga-park op en langs de Afsluitdijk is voor ons niet acceptabel, laat staan als dat park dan ook nog eens verlengd wordt op land met een windpark op de Kop van de Afsluitdijk met aansluitend de turbines van de A7. Dan ontstaat er één lange corridor van windturbines vanaf Breezanddijk (en vanaf Den Oever als Noord-Holland ook gaat plaatsen op de Afsluitdijk) tot aan Bolsward. Volstrekt onaanvaardbaar voor ons, niet alleen qua natuur en landschap, maar vooral ook vanwege de gevolgen voor de dorpen in de buurt en de mensen die er wonen.

Sanering

Feit is dat provincie en gemeente de totale nieuwbouwopgave van windturbines willen concentreren in Súdwest-Fryslân. Het kan en mag daarom niet anders zijn dan dat de totale saneringsopgave ook in Súdwest-Fryslân wordt gerealiseerd. Hier bouwen en elders slopen is voor ons onaanvaardbaar. Als Windpark Fryslân 250 MW groot wordt, moet er dus 31 MW worden gesaneerd (voor het IJsselmeer is de saneringsnorm 1:8). Dat zijn gemiddeld ruim 60 oude turbines. En als Windpark Hiddum Houw door zou gaan omdat de Afsluitdijk af valt, dan staat tegenover die 36 MW een saneringsopgave van 9 MW (op land is de norm 1:4). Lukt het niet om de saneringsopgave te realiseren binnen Súdwest-Fryslân, dan moet de omvang van beide parken maar naar beneden worden bijgesteld. Mocht de provincie Fryslân of de gemeente Súdwest-Fryslân in de toekomst besluiten nemen die wel in lijn zijn met de uitkomsten van FFDW, dan is HFM bereid om bovenstaande standpunten te heroverwegen. ,,Wij lopen niet weg bij het compromis dat we zijn aangegaan. Maar zolang het advies van FFDW van tafel is bij de provincie en de gemeente, is het ook van tafel bij HFM."