Het Cantoor zingt in Te Plak Pingjum

Pingjum - Het Cantoor onder leiding van Tjalling Wijnstra geeft zondagmiddag 18 januari om 15.00 uur een concert in Te Plak aan de Pibemalaan 11 in Pingjum.

Voor deze uitvoering staan onder andere ‘Finnigan’s Wake’, van Henk Badings, ‘Cantata Influenza’ van Antoon Maessen, 3 liederen van Hanns Eisler, ‘Cantique de Jean Racine’ van Gabriel Fauré, ‘The long day closes’ van Arthur Sullivan, ‘In Remembrance’ van Eleanor Daley, ‘M’n meisje van kantoor’ van Jetse Bremer en 2 Jiddische liederen over moderne slavernij op het programma. De solisten spelen daarnaast werken van Chopin, Gounod en Satie. Kaarten à euro 10,00 kunnen vooraf besteld worden bij Roelof Veldhuizen r.veldhuizen11@chello.nl , maar zijn ook aan de zaal verkrijgbaar. Kijk ook eens op de site van het koor: http://chaironeia3.wix.com/het-cantoor