Voor de 32ste keer Open Littenseradiel biljarttoernooi

Wommels - De biljartvereniging Wommels organiseert voor de 32e keer het 'Open Littenseradiel biljarttoernooi'. Het toernooi start 26 januari en duurt tot 7 februari. 

Er wordt in vijf klassen gebiljart in 't Reade Hynder in Wommels. Opgave kan bij M. Hiemstra via 0515-331962 of info@biljarttoernooiwommels.nl. De organisatie kan maximaal 110 deelnemers toelaten en werkt met het credo 'wie het eerst komt, wie het eerst maalt'. Deelnemers dienen hun gemiddelde op te geven en ook mogen zij aangeven op welke dagen zij niet kunnen spelen. De organisatie probeert hier rekening mee te houden. Belangstellenden kunnen zich tot uiterlijk zondag 11 januari 18.00 uur aanmelden.