Bijeenkomst Netwerk Duurzame Dorpen in Raerd

Raerd - Netwerk Duurzame Dorpen houdt op maandag 16 februari in samenwerking met Doarpswurk, Friese Milieu Federatie, Keunstwurk, Partoer en Us Koöperaasje een inspiratiebijeenkomst in het dorpshuis van Raerd.

De avond is voor dorpen die interesse hebben in lokale duurzame energie, lokale zorg, activiteiten op het gebied van kunst en/of voedselproductie. Tijdens deze bijeenkomst wil Netwerk Duurzame Dorpen inspireren, verbinden en stimuleren om samen de leefbaarheid, duurzaamheid en sociale innovatie een boost te geven. Martien Lankester, voormalig arts, directeur van stichting Avalon en biologisch boer is een van de sprekers tijdens de bijeenkomst. Hij werkt al meer dan veertig jaar aan gezondheid, voeding en wereldontwikkeling. “Boeren kunnen de dokter zijn van de toekomst door de aarde weer gezond te maken,” aldus Lankester. Ooit begon hij op zijn fiets op het Friese platteland en inmiddels is hij een wereldwijd werkende inspirerende professional met een prachtig verhaal. Na het verhaal van Martien Lankester wordt er onder leiding van meerdere procesbegeleiders gediscussieerd, informatie uitgewisseld en geïnspireerd aan de hand van de onderwerpen: aan de slag met energie, introductie voedselbossen, zorglokaal en Keunstwurk. We richten ons in deze gesprekken op het aanzetten tot actie in ‘uw eigen’ gemeenschap. Opgave via  doarpswurk.nl voor deze bijeenkomst op 16 februari vanaf 19:00 uur in Raerd.