Toneelvereniging Surprise speelt Heit Wêze in Witmarsum

Bolsward - Witmarsum - Toneelvereniging Surprise uit Witmarsum speelt dit jaar het stuk Heit Wêze. De voorstellingen worden zaterdagavond 7 februari om 20.00 uur en zondagmiddag 8 februari om 16.00 uur in de grote zaal van de Gekroonde Roskam in Witmarsum gespeeld.

Het origineel is onder de titels Vaders geschreven door van Haye van der Heyden, de vertaling is gemaakt door Jikke de Haan. Wat doch je as je heit der noait foar je west hat en op syn alde dei dea siik op'e stoepe stiet…..moat je der dan wol foar him wêze? Daniël hat in iepen houlik mei Lara. Syn lêste verovering hyt Anoek: een jonge frije flinter. Dan ferskynt Daniël syn alde heit, ooit een frouljesgek, mar no slim siik. Daniël is oanklaud mei syn heit, dy't flink wat krityk op syn dwaan en litten hat, mar ek mei syn jonge Anoek, dy't it under de bedriuwen troch oanleit mei in Spanjoal en in Poal. En Lara, net bliid mei it frije houlikslibben, stiet derby en sjocht dernei… Het is een  tragikomedie over vaders en zonen, het vrije huwelijk, relaties, kinderwens, zorgplicht en ouderliefde. Onder regie van Rieneke de Haan, brengen spelers Menno de Vries, Henriette van der Vlugt, Jantina Fokkema en Jan van der Tol sr. de personages uit Heit Wêze tot leven.