Baggerwerk start in Wytmarsumer Feart

Bolsward - Het op diepte brengen van de Wytmarsumer Feart is donderdag in hartje Bolsward van start gegaan.

Gedeputeerde Jannewietske de Vries en wethouder Durk Stoker zetten het baggervaartuig in werking, waarop de eerste happen specie uit de vaart opgeschept werden. De vaart wordt op diepte gebracht tot aan Arum. Het traject Arum Harlingen werd vorig jaar al uitgebaggerd. De klus is een onderdeel van het Friese Merenproject. In de Zuidwesthoek wordt de komende tijd anderhalf miljoen euro geinvesteerd in baggerwerk. Foto's Aise van Beets