Leon weet nu wat TOS is: 'Ik ben niet zo vlug, maar dat is niet erg’

Drachten - Vroeger ging ik naar een gewone school, tot groep twee. Daarna naar een speciale school, daar heb ik meer te weten gekomen over TOS. Ik weet nu dat ik soms niet zo vlug ben, dat is niet erg.”

Maak kennis met Leon, een 15-jarige jongere met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Leon volgt speciaal voortgezet onderwijs van Kentalis, maar er zijn veel andere kinderen en jongeren die regulier (voortgezet) onderwijs volgen. De 15-jarige leerling heeft geen problemen met zijn beperking, ook al merkt hij dat veel mensen niet weten wat TOS is. TOS is een vrij onbekende stoornis en van de bevolking heeft 5% procent TOS. Het komt bij zowel jongens als bij meiden voor. Bij hen lopen de verbindingen tussen hersengebieden anders. Daardoor wordt taal minder goed verwerkt. Ze hebben bijvoorbeeld moeite met het onthouden en leren van woorden of klanken. Een taalontwikkelingsstoornis kun je niet zien. Het is een onzichtbare beperking en dat maakt het vaak eenzaam. Als mensen merken dat iemand anders praat of moeite heeft om dingen te begrijpen, denken ze vaak dat diegene dom is of een verstandelijke beperking heeft. Daarbij is een taalontwikkelingsstoornis moeilijk uit te leggen. TOS wordt vaak verward met dyslexie, stotteren, een algemene taalachterstand of autisme. Meer begrip voor TOS Kentalis is een campagne gestart om te zorgen voor meer begrip voor mensen met TOS. Op de campagnewebsite www.ikenkentalis.nl is het verhaal van Leon te lezen, maar ook staan er verhalen en filmpjes van ouders van jonge TOS-kinderen en van jongvolwassenen. Daarnaast zijn er diverse downloads te vinden voor professionals die werkzaam zijn in het onderwijs en in de zorg, zoals posters, kaarten en materiaal over het herkennen van een taalontwikkelingsstoornis. De foto’s van de campagne zijn gemaakt door Robin Utrecht, die in het verleden de Zilveren Camera won en dit jaar derde werd in de categorie Binnenlands Nieuws – serie. Symposium Ter gelegenheid van het aanstaande 225-jarig jubileum organiseert Kentalis in Groningen, in de Oosterpoort, op 29 januari het symposium ‘Als horen, praten of communiceren niet vanzelf gaat’. Een symposium over kinderen en jongeren die een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben, doof of slechthorend zijn. Kentalis Kentalis biedt veel voor mensen met TOS, van onderzoek tot onderwijs en zorg. Vroegsignalering en vroegbehandeling vormen een belangrijk onderdeel, maar ook als de diagnose op latere leeftijd wordt gesteld, zijn er voldoende mogelijkheden. De landelijk werkende organisatie is specialist op het gebied van diagnostiek, zorg en onderwijs voor kinderen, jongeren en volwassenen die moeite hebben met taal en spraak, mogelijk in combinatie met autisme. Of zij zijn doof, (ernstig) slechthorend of doofblind. Sommigen hebben bijkomende beperkingen, motorische problemen of een andere thuistaal. Kentalis wil dat zij zo goed mogelijk kunnen meedoen aan de samenleving. Daarom biedt de organisatie hen allerlei mogelijkheden om zich te ontwikkelen in taal en communicatie: landelijk en dichtbij huis.