It Jubileum in Dorpshuis NijeBân in Pingjum

Pingjum - Op zaterdag 14 februari  om 20.00 uur spelen acteursechtpaar Jan Arendz en Marijke Geertsma hun voorstelling “It Jubileum”  in het dorpshuis NijeBân in Pingjum.

Dit jaar staan acteurs Jan Arendz en Marijke Geertsma 40 jaar op de planken. Om dit te vieren komen ze met een zelfgeschreven stuk over een acteurs echtpaar, dat ook jubileert. Die acteurs hebben hun 60-jarig jubileum, in 2034. De man (Jan) wil dit unieke jubileum vieren, de vrouw (Marijke) heeft er na al die jaren geen zin meer in. Deze voorstelling is voor een deel gebaseerd op de stukken die ze zelf hebben gespeeld. Tegelijk hebben die stukken invloed gehad op hun dagelijks leven, net als het acteur-zijn dat ook gehad heeft. Immers, ze zijn niet alleen collega’s maar ook en vooral man en vrouw. Zo is ‘It Jubileum’ eigenlijk een kroniek, niet alleen van het (toneel)leven van een acteursechtpaar, maar ook van het Frieseculturele leven, van het veranderende Fryslân. Een kroniek van het leven -hun leven- tussen 1974 en 2034. De regie van ‘It Jubileum’ is in handen van BruunKuijt. Kaartenkosten € 14,- aan de zaal, of kunt u bestellen via Edelsmederij Elske Klik, tel. 0517-579602