Vriendinnenavonden in Bolsward

Bolsward - Zes vrouwen uit verschillende kerken in en rond Bolsward gaan vriendinnenavonden organiseren.

Dit zijn laagdrempelige avonden met een geestelijk tintje voor iedere vrouw vanaf 12 jaar. De eerste avond met als thema ‘Bloei!’ vindt plaats op vrijdag 13 februari 2015 vanaf 19.30 uur in ‘Het Keerpunt’, Burgemeester Praamsmalaan 35 te Bolsward. Het zijn gezellige, ontspannen momenten om alleen of samen met een vriendin naartoe te gaan. De avonden dienen om op te laden en tijd te nemen om de geest te vullen met Gods Waarheid. Dit wordt op verschillende manieren vormgegeven: meestal wordt er gezongen, er is gebed, de ene keer is er een toneelstuk, de andere keer een spreekster, vaak een creatieve verwerking van het thema, een hapje en een drankje en bovenal veel gezelligheid! Om de kosten te dekken, wordt er een (vrijwillige) bijdrage van € 5,- van iedere bezoekster gevraagd.Voor meer info zie: www.vriendinnenmoment.nl(NB: dit is een gezamenlijke site met Kollumerzwaag. Kies voor ‘Vriendinnenavond Bolsward’). Aanmelding voor 8 februari 2015 via deze site. Organsatiecomité:v.l.n.r. (foto): Gwen Heeringa, Tjitske van Dijk, Fokla Holwerda, Ytsje Lootsma, Marijke Posthumus en Jannie Ykema