Brug tussen busstation en Marne College klaar

Bolsward - De fiets en voetgangersbrug over  de Wytmarsumerfeart tussen het Industriepark en de A.H. van der Venstraat is nagenoeg klaar. 

De nieuwe brug maakt onderdeel uit van het nieuwe busstation dat aangelegd wordt aan het Industriepark/Twibaksdyk en vormt een belangrijke schakel in een snelle route van busstation naar Marne College. De brug zorgt ook voor meer veiligheid voor fietsers en wandelaars. De gemeente stelde voor de realisering van het station 765.000 euro beschikbaar. De verplaatsing van het Bolswarder busstation van de Snekerstraat naar het nieuwe terrein aam de westlamt is noodzakelijk omdat in de binnenstad op het zogenaamde Arrivaterrein winkels en appartementen gerealiseerd zijn. Op het nu nog restende stukje busparkeerplaatsen aan de Snekerstraat dat vrijkomt, komen nog eens zestig parkeerplaatsen. Foto Henk Tigchelaar