Vrijwilligers voor Preventief huisbezoek

Bolsward -  Ouderenwerk, Timpaan Welzijn SWF zoekt, voor het project “preventief huisbezoek” in opdracht van de gemeente Sudwest-Fryslân, vrijwilligers.

De bedoeling is dat zij “gewapend” met een vragenlijst 75 plussers gaan bezoeken in de plattelandskernen rondom Bolsward. Dit om informatie te verzamelen hoe senioren de sociale leefbaarheid ervaren, maar ook om informatie te geven ter bevordering van het zelfstandig wonen   Verwacht wordt van de seniorenvoorlichter dat hij/zij gemiddeld één à twee dagdelen per week beschikbaar is, goed kan luisteren en oog heeft voor ouderen.   De vrijwilliger krijgt goede begeleiding, een training en  deskundigheidsbevordering.   Reageren of nadere informatie bij Ouderenwerk, Timpaan Welzijn, Marjolein Korf m.korf@timpaanwelzijn.nl Telefoon  06 - 46232043