Eilandexcursie naar Makkumer Noardwaard

Makkum - It Fryske Gea houdt woensdag 11 maart van 14.00 tot 16.00 uur een wandelexcursie naar het eiland de Makkumer Noardwaard.

Opgave voor de excursie kan tot dinsdag 10 maart 12.30 uur via het kantoor van It Fryske Gea, tel. (0512) 381448 of via www.itfryskegea.nl. Deelname is voor leden van It Fryske Gea gratis op vertoon van de ledenpas, niet-leden betalen € 4,- (t/m 12 jaar € 2,-).