Zangdag in Witmarsum

Witmarsum -  Popkoar Wytmarsum houdt zaterdag 7 maart een zangdag in de Hoekstien in Witmarsum met om 16.00 uur een publiek optreden.

De zangdag is voor iedereen die graag zingt. Ervaring met zingen in een koor is niet per se nodig. Wie het leuk vindt om samen met anderen te zingen, kan gezellig meedoen. De leiding is in handen van dirigente Baukje Hoogstins uit Mantgum. Het programma is van 10.00 tot ongeveer 16.30 uur. Om 10.00 uur is er eerst koffie en thee. Daarna oefenen we  de liedjes die we aan het einde van de middag aan publiek laten horen. We zingen  pop, jazz en bekende volkswijsjes. Tussen het oefenen door zijn er pauzes en om 12.30 gaan we lunchen met soep en broodjes. Meedoen kost 7,50 euro. Informatie: Coby Yntema,coby.yntema@hotmail.com, (0517) 85 18 59  (na 18.00 uur) of bij Esther Schippers,estherschippers@ziggo.nl, (0517) 53 24 75