Friese actie 'Veilig op de Fiets'

Bolsward - Gedeputeerde Sietske Poepjes uit Makkum heeft het eerste actiepakket ‘Veilig op de Fiets’ uitgereikt aan OBS De Mienskip in Buitenpost.

De handeling markeert de start van de Friese promotiecampagne van Veilig Verkeer Nederland voor het Verkeersouderlidmaatschap. ,,Verkeersouders vervullen een belangrijke rol op de school van hun kinderen”, licht Poepjes toe. “Zo organiseren deze ouders activiteiten op het gebied van verkeersveiligheid. Ook zijn zij alert op onveilige verkeerssituaties rondom de school.”

  Al 150 Friese scholen zijn lid. Alle overige scholen ontvangen in maart een introductiebrief en het actiepakket ‘Veilig op de Fiets’. Met dit pakket kunnen leerlingen op school activiteiten uitvoeren waarmee ze veiliger leren fietsen.   Scholen die een lidmaatschap hebben krijgen vier maal per jaar een actiepakket aangeboden waarmee op een eenvoudige manier praktische verkeerslessen kunnen worden georganiseerd.   Help kinderen veilig naar school Verkeersveiligheid, en zeker die van kinderen, staat hoog op de agenda van het Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân (ROF). Om scholen en ouders te helpen kinderen veilig door het verkeer te laten gaan biedt het ROF met subsidie van de Provincie alle scholen in Fryslân het VVN Verkeersouderlidmaatschap voortaan kosteloos aan.