Beweeginstuif voor 55+ in Bolsward

Bolsward - In sporthal de Middelzee in Bolsward is zaterdag van 11.00 tot 15.30 uur een  Beweeginstuif voor 55-plussers.

Deelnemers kunnen kennismaken met badminton, nordicwalking, koersbal, volksdansen, yoga/pilates, klaverjassen, bridgen en tennis. Deelname aan de Beweeginstuif is gratis. Neem zaalschoenen en eventueel sportkleding mee.   De Beweeginstuif wordt mogelijk gemaakt door Stichting Ouderenwerk Bolsward, de verenigingen BC Bolsward, Volksdansgroepen ‘Boalsert’ en ‘Kassandra’, Move toImprove, Stichting Sociëteit 55+ Bolsward, Bridgevereniging, LTC De Drie Posten, Bloemkamp (Plantein), Huylckenstein (Tellens) en de Buurtsportcoaches.   Vragen? Neem dan contact op met Buurtsportcoach Rika Wind via het telefoonnummer 14 0515 of stuur een email naar sport@sudwestfryslan.nl.