Werkzoekenden creatief op zoek naar hun droombaan

Sneek - Zo’n 20 werkzoekenden namen vorige week deel aan de creatieve workshop die Nietstilzitten had georganiseerd in restaurant De Daaldersplaats. Onder leiding van loopbaancoach Audrey van der Galiën van Buro Grootswerk uit IJlst maakten zij een collage om hun droombaan te visualiseren.

Nietstilzitten is het activiteitenplatform voor werkzoekenden in Zuidwest Friesland. Het platform organiseert onder andere maandelijkse netwerkbijeenkomsten en workshops, waarbij werkzoekenden vooral elkaar ondersteunen in hun zoektocht naar werk. ,,Daarbij is het in eerste instantie van belang dat je weet waar je kwaliteiten liggen. Dat is voor veel mensen lastig onder woorden te brengen”, aldus Audrey van der Galien. ,,Daarom heb ik de mensen in deze workshop uitgenodigd om het in beeld te brengen in een collage en daarna ook te visualiseren welke baan daarbij past. Hun droombaan als het ware.” Voor de deelnemers was dit een mogelijkheid om eens op een andere manier te kijken naar zichzelf en naar toekomstig werk met soms verrassende resultaten. De volgende bijeenkomst van Nietstilzitten staat gepland voor 7 mei in De Daaldersplaats. De activiteiten zijn gratis toegankelijk voor alle werkzoekenden. Meer informatie is te vinden op www.nietstilzitten.nl