Nieuwe hekken op Het Bolwerk vandaalbestendig

Bolsward -  De beheerders Jan Breeuwsma en André Bons van de voetbalvelden van sportcomplex Het Bolwerk in Bolsward kregen gisteren van wethouder Durk Stoker van de gemeente Súdwest Fryslân de sleutels van de nieuwe hekken. Daarmee is de eerste fase van de upgrading van het sportcomplex officieel afgerond.

Alle oude en deels verrotte houten hekken rondom de voetbalvelden zijn vervangen door nieuwe smeedijzeren exemplaren. Bovendien zijn alle velden voorzien van nieuwe doelen en ballenvangers achter de doelen. De gemeente gaat ook de groenvoorziening rondom het sportcomplex nog aanpakken. De renovatiewerkzaamheden zijn vorig jaar september begonnen. Aanleiding daartoe was het grote aantal vernielingen op Het Bolwerk tijdens de zomermaanden. Doordat de hekwerken in een dusdanig slechte staat verkeerden was het kinderlijk eenvoudig om op ieder gewenst tijdstip op het sportcomplex te komen. In overleg met de gemeente is toen besloten het complex te voorzien van  nieuwe vandaalbestendige hekwerken. Nu deze fase is afgerond, wordt er ook al weer naar de toekomst gekeken. Als aan het eind van dit seizoen de fusie tussen Sc Bolsward en RES een feit is, dan ontstaat er een vereniging van ruim duizend leden. De kantine en de kleedkamers op het complex zijn inmiddels echter al behoorlijk gedateerd en niet berekend op zoveel leden. Bovendien heeft de club nu al te kampen met te weinig trainingsaccommodatie. De club hoopt dus in de toekomst nieuwe kleedkamers, een nieuwe kantine en een tweede kunstgrasveld te kunnen realiseren. Hoewel de wethouder aangaf dat hij de wensen van de club heel goed begrijpt en ook de noodzaak daarvan inziet kon hij geen concrete toezeggingen doen. Wel wil hij in samenwerking met de werkgroep Sporthart, die in brede zin naar de toekomst van de sport in Bolsward kijkt, werken aan een plan voor de toekomst van Het Bolwerk. ,,Hoe moet Het Bolwerk er over 15 jaar uitzien? Daar zullen we nu het ideale plan voor moeten maken en daar ook de andere sportverenigingen in Bolsward bij moeten betrekken. Volgens moeten we kijken wat we daar dan de komende jaren van kunnen realiseren. Bijvoorbeeld heel goed te kijken hoe we onderhoudsgelden inzetten. Zo zal er in de toekomst ook iets moeten gebeuren met de verouderde sporthal hier in Bolsward. Dat moet je ook bij dat plan betrekken. Als we met z’n allen de schouders er onder zetten is er veel mogelijk in Bolsward. Dat blijkt ook wel weer uit de wijze waarop de voetbalclubs met elkaar fuseren. Ik heb daar veel respect voor.”