Kadewerk in volle gang

Bolwerk - Het kadewerk aan de Sint Jansstraat, dat deel uit van algehele reconstructie van de Dijlakker in Bolsward, is in volle gang.

Werknemers van aannemer is De Boer & De Groot zijn bezig met het vervangen van de oude walbeschoeiing door een stalendamwand waarvoor een houten scherm wordt geplaatst zodat de uitstraling van de oude houten beschoeiing behouden blijft. Ook worden er nieuwe bomen geplant. De werkzaamheden zijn medio mei allemaal gereed. Foto's Henk Tigchelaar