Inloopmiddag herinrichting Wommels-

Bolsward -   De gemeente Littenseradiel gaat, na de bouwvak, beginnen met de herinrichting van drie straten in Wommels. De gemeente wil de plannen voor de Hottingawei, de Keatsebaen en een deel van de Van Sminialeane begin april aan Wommels presenteren. Daarvoor wordt op woensdag 8 april van 15.00 tot 18.00 uur een inloopmiddag georganiseerd in het gemeentehuis.

De gemeente wil de Hottingawei, Keatsebaen en Van Sminialeane opnieuw inrichten om een aantal problemen op te lossen. De Hottingawei vormt een knelpunt op de doorgaande wegen door Wommels. Voor de Van Sminialeane is de snelheid van het verkeer een probleem. En nu De Terp recent is heringericht, is de centrumfunctie van de Keatsebaen minder goed herkenbaar en minder aantrekkelijk als verblijfsgebied. De plannen die er nu liggen voor de drie straten, zijn tot stand gekomen in overleg met de aanwonenden en anderen belanghebbenden. Daarvoor zijn een aantal inspraakavonden georganiseerd.