F4 gemeenten: 'Provincie moeten investeren in werkgelegenheid'

LEEUWARDEN - De wethouders Coby van der Laan, Henk Deinum, Nieske Ketelaar en Maarten Offinga van de F4 gemeenten Heerenveen, Leeuwarden, Smallingerland en Súdwest-Fryslân presenteren volgende week tijdens de Trade Experience Leeuwarden (TEL) het manifest werkgelegenheid. Dit manifest roept op tot het investeren in werkgelegenheid in Fryslân. Ze overhandigen het manifest aan de nog te benoemen informateur voor het nieuwe college van Gedeputeerde Staten van Fryslân. Deze wordt kort na de provinciale verkiezingen van 18 maart benoemd.

Ondernemende provincie

Fryslân moet naast een recreatieve en cultuurrijke provincie ook een ondernemende provincie zijn. Meer werk voor de Friezen is volgens de F4 wethouders de belangrijkste opdracht voor de komende provinciale bestuursperiode. Ondernemers stimuleren bij het ondernemen, nieuwe grensverleggende bedrijven aantrekken en het zorgen voor goed opgeleide mensen moeten van Fryslân een ondernemende provincie maken met een innovatief ondernemersklimaat.

Investeren in werkgelegenheid

De wethouders van de F4 gemeenten vragen om een gedeputeerde van Economische Zaken en werkgelegenheid die volop de ruimte krijgt – bestuurlijk en financieel - om nieuwe banen in Fryslân te creëren. In januari van dit jaar had 7,2 % van de Nederlandse beroepsbevolking geen werk. In de provincie Fryslân was het werkloosheidscijfer over heel 2014 gemiddeld bijna 10 %(bron: CBS). Met het aanbieden van het manifest willen de F4 gemeenten de noodzaak benadrukken om alle zeilen bij te zetten om te gaan investeren in de werkgelegenheid en wat te doen aan de werkloosheid in heel Fryslân. Een sterke economie is de basis voor een sterkere sociale samenhang, goede voorzieningen, leefbaarheid op het platteland en een stevige opmaat naar Culturele Hoofdstad 2018.