Eline van Dijkhuizen wint in Wolsum

Bolsward - Eline van Dijkhuizen uit Nijland en Elske van Straten uit Feinsum zijn gister winnaar geworden van de welpenmeisjes KNKB partij bij De Seare Han in Wolsum.

Er werd erg leuk en spannend gekaatst, vooral in de beide finales. De finale in de verliezersronde ging tussen het partuur Janna Posthumus en Ilse Marije van Beem tegen Marieke Altenburg en Amarins Gerbrandij. Het partuur van Janna en Ilse Marije kwam op voorsprong tot 4-1, maar daarna kwamen Marieke en Amarins terug tot 5-3 met onder andere een mooie bovenslag van Amarins. Maar op 5-3 6-6 ging de eerste prijs naar Janna en Ilse Marije. In de finale van de winnaarsronde was ook steeds de voorsprong voor Eline van Dijkhuizen en Elske van Straten maar Noa Elzinga en Femke Alberda kwamen steeds dichter bij. Ook Eline had een paar mooie bovenslagen. Met een zitbal van Eline eindigde de partij op 5-4 6-2 voor Eline en Elske. Prijswinnaars: 1. Eline van Dijkhuizen, Nijland en Elske van Straten, Feinsum; 2. Noa Elzinga, Bolsward en Femke Alberda, Dronrijp; 3. Mayke Boonstra, Stiens en Marije van der Molen, Stiens. Verliezersronde: 1. Janna Posthumus en Ilse Marije van Beem; 2. Marieke Altenburg en Amarins Gerbrandy.