Tweede prijs Bruinsma in Berlikum

Bolsward -   Anna-Brecht Bruinsma uit Wommels heeft met haar partuurgenoten Jildou van Dijk uit Minnertsga en Lilijan Kingma uit St. Annaparochie de tweede prijs gewonnen bij de eerste klas wedstrijd kaatsen in Berlikum.

De eerste prijs werd opgeëist door Marije van der Meer uit Leeuwarden, Klasine Huistra uit Reduzum en Louise Krol uit Ee De Eastereiners Marije Hiemstra en Martine Tiemersma, kaatsen met Sjanet Wijnia uit Wommels, pakten de derde prijs. Op de foto de tweede prijs winnaars. Foto Henk Hempenius.