Herinrichtingsplannen van Warkums Erfskip

Workum - Het bestuur van de Oudheidkundige Vereniging „Warkums Erfskip” heeft donderdag 30 april haar ledenvergadering gehouden waar de herinrichtingsplannen zijn gepresenteerd. Museum Warkums Erfskip is voornemens het gehele museumconcept aan te passen naar de eisen van deze tijd. De plannen, gepresenteerd door Caspar Conijn, werden positief ontvangen en daarmee kan nu officieel, na nog het uitvoeren van een aantal aanpassingen, worden gestart met het aanvragen van subsidie. Voor de uitvoer van alle plannen is ongeveer € 350.000,00 nodig. Naast het nieuwe museale concept bestaat dit plan ook uit: Verbeteren energielabel van het monumentale pand “De Waag”, Verbeteren baliefunctie, Aanbieden van managementinformatie, Veiligheidsverbetering aan gebouw en inrichting, Educatief aanbod voor jong en oud, Digitale museumregistratie

Vooronderzoek: Er is een project “vooronderzoek” gestart op 1 januari van dit jaar. Het bestuur van Museum Warkums Erfskip heeft samen met de projectleider Vera Brink (V-projects) het inmiddels bestaande plan uitgebreid tot een projectplan met een begroting en dekkingsplan. Met de steun van een tweetal subsidieverstrekkers (Iepen Mienskip Fûns en Stichting Woudsend anno 1816) is begonnen met de uitvoeringsfase van het vooronderzoek. Bestuur van Museum Warkums Erfskip en de projectleider gaan het gekozen plan van Caspar Conijn (in samenwerking met Lawrence de Graaff) verwerken in het projectplan: "Vanuit de Waag, beleef je Workum!" en hiermee zullen subsidies worden aangevraagd. Er is ongeveer € 350.000,00 nodig om de plannen te realiseren. Realisatie is niet eerder mogelijk dan dat er 100% financiële toezeggingen zijn gedaan. We gaan ons richten op provinciale, landelijke maar ook Europese subsidies.