Workumer el terug aan stadhuis

Bolsward - De vermaarde Workumer el wordt vrijdag 8 mei weer aan de buitenmuur van het Workumer stadhuis bevestigd.

De Warkumer EL hing vroeger ook aan het stadhuis, om iedereen de gelegenheid te geven zijn eigen ellestok te ijken. Tot 1504 hadden steden en regio verschillende maten, gewichten en munten. Zo hadden onder andere Workum, Franeker en Stavoren hun eigen EL. Bolsward zijn mengel en de steden Leeuwarden, Franeker, Sneek, Bolsward en Workum een munt. En iedereen wist wat een morgenland, een oxhoofd, een rinkelmandje, een stuiverskannetje, een dikkop, een roede of een loop was. George van Saksen had rond 1504 de heerschappij over Friesland. Hervormingen werden ingevoerd. Onder anderen om de achterstand in onderhoud aan de dijken weg te werken, werd het belastingstelsel herzien. Ook kwam er één munt, waarop aan de éne kant het wapen van Friesland stond en natuurlijk aan de andere kant de tronie van de Saksische heerser. Tevens werd er een eind gemaakt aan allerlei soorten maten en gewichten. Het mengel van Bolsward en de EL van Workum werden standaard maten van Friesland. Deze standaard EL komt overeen met 70,9 centimeter. De El is afgeleid van de ellepijp.