Reünie Bolswarders en oud-Bolswarders

Bolsward - Tijdens de heamieldagen op zaterdag 27 juni in Bolsward is een nieuwe reünie van Bolswarders en oud-Bolswarders.

Naast oude bekenden heten de initiatiefnemers natuurlijk ook nieuwe 50plussers van harte welkom. Het is een dag van ontmoeting en bijpraten en wellicht voor mensen van buiten Bolsward een mooie gelegenheid wat langer in de stad te blijven om de Heamielfeesten mee te vieren. ,,Jarenlang was de Sporthal de locatie, maar omdat wij voor de zaterdag hebben gekozen is dat nu het Marnecollege. Ook daar is voldoende parkeergelegenheid", aldus Sjaak Huitema. Deelnemers kunnen vanaf 9.30 uur binnenlopen waarna de reünie om 10.15 uur wordt geopend. Voor informatie zie www.reünie-bolsward.nl of neem contact op met R v. d. Veer tel.0515 574194.