Doorgaande fietsroute Leeuwarden-Sneek langs Zwette bijna klaar

Sneek -  Vorige week is gestart met de aanleg van het laatste deel van het recreatieve fietspad langs De Zwette.

Dit is onderdeel van een project om langs het water een recreatieve fietsverbinding tussen Leeuwarden en Sneek te realiseren. De verwachting is dat dit project medio september gereed zal zijn. Dit laatste deel betreft het traject Boazum-De Zwette tot de Langlânsbrêge in de provinciale weg Winsum-Dearsum. Het fietspad zal bestaan uit een betonverharding van 2 meter breed. Er wordt een nieuwe aansluiting gemaakt met de brug naar het fietspad naar Dearsum; de betreffende brug zelf wordt vervangen. Het project is een onderdeel van het Friese Merenproject en wordt in opdracht van de gemeente Littenseradiel, uitgevoerd door aannemer A. Faber te Bolsward, onder directie van het bureau Schmidt te Menaldum. De kosten van dit project bedragen €353.000,-, waarin €100.000,- voor vernieuwing van de brug over de Zwette. De kosten daarvan worden door de gemeente Littenseradiel en de gemeente Súdwest-Fryslân betaald. Het resterende bedrag voor de aanleg van het fietspad, €253.000,-, wordt gefinancierd door de provincie, de gemeenten Leeuwarden, Littenseradiel en Súdwest-Fryslân en Wetterskip Fryslân.