Droogte houdt aan, nog geen grote problemen verwacht

Sneek - Met een potentieel neerslagtekort (verdamping minus neerslag) van 126 mm gemiddeld over Nederland, behoort het groeiseizoen van 2015 volgens MeteoGroup nu tot de 5 procent droogste groeiseizoenen. Hoewel de droogte aanhoudt, hoeven we ons voorlopig nog geen zorgen te maken.

Dat het met de gevolgen van de droogte nog meevalt, komt omdat de wateraanvoer van de grote rivieren nog steeds rond gemiddeld is. Ook gaat de huidige droogte vaak samen met noordelijke winden, waardoor de luchttemperatuur tamelijk laag blijft en de verdamping wat minder hoog uitpakt in vergelijk met zomerse, of zelfs tropische omstandigheden. In 1976 – met het tot dusver recorddroge groeiseizoen - volgde er nu een lange kurkdroge en snikhete periode. Daar is dit jaar geen sprake van. Het zal veelal net aan de koele kant blijven, met een enkele wat warmere dag er tussendoor. Af en toe gaat er een buitje vallen, maar het blijft meest droog. Waakzaamheid blijft dus geboden, maar voorlopig blijven de nodige maatregelen nog beperkt tot een innamebeperking van oppervlaktewater op de hogere zandgronden in het zuiden van ons land. Droogte gedraagt zich echter dikwijls als een sluipmoordenaar. Als de droogte aanhoudt, zullen de komende weken onvermijdelijk meer maatregelen nodig zijn, aldus MeteoGroup.