Wommels winnaar in Witmarsum

Bolsward - Het partuur Wommels bestaande uit Anna-Brecht Bruinsma, Sjanet Wijnia en Anke Marije Pompstra is winnaar geworden van het het afdelingskaatsen voor hoofdklassers in Witmarsum.

Sjanet Wijnia besliste de finale door een prachtige uithaal waarmee ze  op de 4-5 4-6 de boven wist te vinden. Het partuur Ellen Jorritsma, Margriet Bakker en Annelien Broersma uit Easterlittens werd daarmee naar de tweede plaats verwezen.