Opbrengst De Waegh voor theatertour langs tehuizen

Bolsward -   De opbrengst van Taveerne De Waegh tijdens de Heamieldagen  onder het stadhuis in Bolsward komt ten goede aan een theatertour langs tehuizen in Bolsward.

,,We gaan er weer vol tegen aan dit jaar”, aldus Milan Grijmans, een van de initiatiefnemers.  ,,Wij zijn alle Heamieldagen open, vanaf de intocht op woensdag tot en met de zaterdagmiddag. En elke dag is er wel wat te doen. Alle Bolswarders zij die vier dagen van harte welkom op ons mooie terras.'' Ook ’s avonds is het gezellig in de taveerne en is er elke avond live muziek. Theatertour Net als vorig jaar wordt in samenwerking met BOLStjurrich een theatertour voor de bewoners van Huylckenstein en Bloemkamp georganiseerd.  ,,Wij hopen op veel gasten op het terras", zegt Ingrid Wijnia, ,,zodat we de bewoners van Huylckenstein en Bloemkamp weer kunnen laten genieten van wat er op zaterdag allemaal in de stad gebeurt.” BOLStjurich organiseert al jaren het straatfestival op de zaterdag van het Heamiel. Een aantal artiesten van het straatfestival treedt die zaterdag op in de genoemde huizen.  Taveerne De Waegh is een initiatief van: Rotary, Lions en Pizzorante Ponte Vecchio, Bolsward.